post

It is a WooHoo Night (21.09.2021)!

On September 21, we had the first WooHoo night organized by AxieBCH :).

We had 14 couples of Axies dating – romantic time!!!

This is the WooHoo registry for that beautiful night:

1. Lolek met Bolek
2. Arnold met Rocky
3. Sleepy met Wakey
4. Yellow met Samurai
5. Sasha met Noa
6. Pablo met Escobar
7. Shark met Patrick
8. Arktika met Antarktika
9. Stallone met Van Dam
10. Mario met Serena
11. Swaggy met Blacky
12. Bob met Cole
13. Killer met Stacy
14. Sara met Pig

And now we have 14 eggs, so baby Axies are coming soon.